Frågor och svar

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar.

Medlemskap

Insatser

 • Vad är insatsskydlighet?
  Insatsskyldigheten är tio procent av det taxerade skogsbruksvärdet och är som lägst 2 000 kr och som högst 50 000 kr.
 • Hur beräknas insatsavdraget?
  När du som medlem säljer virke görs ett insatsavdrag, 2 % av virkesvärdet, som överförs till inlåningskontot ”Insatskonto inbetalt”. Insatsavdraget begränsas så att enbart 10% av den totala insatsskyldigheten får avsättas per år.
 • Kan jag göra en inbetalning till mitt insatskonto?
  Som ny medlem har du möjlighet att betala in upp till minimiinsats 2 000 kr till ditt insatskonto, men när minimiinsatsen är fylld sker inbetalningar till insatskonto enbart via insatsavdrag vid försäljning av virke.
 • Får man ränta på sitt insatskapital?
  Beslut om insatsränta och/eller insatsemissioner fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen.
 • När utbetalas mina insatser?
  Insatsutbetalning sker i enlighet med föreningslagen tidigast 6 månader efter utträde.

Utträde

 • Hur säger jag upp medlemskapet?
  Om man vill begära utträde ur föreningen ska detta göras skriftligen senast 30 november för att utträdet ska ske vid räkenskapsårets slut, 31 december. Om skriftlig anmälan görs senare sker utträde först vid slutet av nästa räkenskapsår. Du hittar utträdesansökan på Mina sidor.
 • Kan jag överlåta medlemskapet till annan person?
  Nej, medlemskapet i Norra Skogsägarna är personligt och går inte att överlåta. Den tidigare ägaren som begär utträde kan däremot välja att överföra innestående medel till ny ägare/medlem som då ansöker om inträde.
 • Kan jag överföra innestående medel till en ny ägare?
  Ja, du kan när du ansöker om utträde välja att överföra dina innestående medel till en ny ägare/medlem istället för att få dem utbetalade.

Utbetalning