Miljontals träd gör skillnad

Sverige är rik på skog, 70 procent av vår markyta består av den förnybara råvaran- träd. En växande skog har en oerhört viktig betydelse för att nå högt uppsatta klimatmål i och med att den kan ersätta fossila råvaror som kol, olja och plast. Från Ånge i söder till Tornedalen i norr finns skogsägarföreningarna Norrskog och Norra. Tillsammans kommer deras medlemmar snart bilda en 28 000 stor och stark skogsägarförening som skapar äkta hållbarhet. I början av januari möts de för första gången på öppna medlemsmöten.

Datum: 2019-12-20

Skogen är viktig för både det lokala och nationella samhället både ur ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv. En stor skogsägarförening kommer tillsammans skapa klimatnytta, konkurrens och arbeta för att både kvinnor och män ska ha samma makt över sitt skogägande. Tillsammans har vi större förutsättningar att lyckas med det uppdraget, förklarar Torgny Hardselius, ordförande för Norra. 

I augusti beslutade Styrelserna för Norra och Norrskog att föreslå sina stämmor att bilda en ny stor skogsägarförening. Den största händelsen på 90 år inom skogsägarföreningarnas historia faktiskt! Under januari har samtliga medlemmar inom föreningarna bjudits in till medlemsmöten på fem olika platser. En styrgrupp bestående av föreningarnas ordförande och vice ordförande samt vd kommer vara på plats och berättar. Media hälsas också varmt välkommen att delta antingen på plats eller via en livesändning. 

Ur programmet:
Vinsterna med att slå samman föreningarna ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
Lägre kostnader per producerande enhet
Ökad konkurrenskraft 

Varmt välkommen!

7 januari           Clarion Hotel, Luleå
8 januari           Kulturhuset Väven, Umeå, Livesändning den 8 januari 
9 januari           Folkets Hus (OSD) Östersund
13 januari         Folkets Hus och Park, Kramfors, Livesändning den 13 januari  
15 januari         Scandic Star Sollentuna, Stockholm

Samtliga möten pågår mellan 19-20:30. Fika serveras från 18:30. 

För ytterligare information kontakta:
Ulrica Winberg-Jonsson, kommunikationschef Norra, 072-147 73 00
Rolf Edström, näringspolitisk rådgivare, Norrskog, 010-150 25 36

Vill du veta mer?

Ulrica Winberg-Jonsson

kommunikationschef

072-147 73 00