Guide till en virkesaffär

Den dominerande säljformen är avverkningsuppdraget. Avtalet innehåller en skattad volym på ett förutbestämt område, där gällande virkesprislista är betalningsgrundande.

Avverkningskostnaden är i normalfallet verklig kostnad, men kan också vara avtalad kostnad. Av Norra Skogsägarnas totala levererade volym står avverkningsuppdragen idag för 95 procent.

Så går en virkeaffär till

Andra affärsformer

Leveransrotköp och rotnetto är andra säljformer som förekommer på marknaden. Norra Skogsägarna brukar inte rekommendera dessa säljformer, som inte alltid ger rätt betalning för rätt volym och kvalitet.

 

Aktuella prislistor

Prislistor för olika sortiment och områden.

Se prislistor