Virke

Hanteringen av rundvirke och övriga produkter från skog och sågverk är en central del i Norras verksamhet. Norra Skogsägarna hanterar timmer, massaved, stolpar, cellolusaflis och biobränsle inklusive biprodukter från industrin.

Timmer

Normaltimmer: Timmer av fura eller gran apterat enligt prislista för egna och externa sågverk.
Specialsortiment: Timmer av fura eller gran som apteras efter ett speciellt behov enligt kundens krav.

Massaved

Klenare virke med en minimidiameter av 5 cm i toppdiameter. Från slutavverkning och gallring. Används vid massatillverkning.

Stolpar

Till stolptillverkning levereras rakväxande och inte växtvriden fura. Uttag av stolpar ger ett mervärde för skogsägaren speciellt i de fall kvalitetsklassningen för normaltimmer skulle ge lägre kvalitet på grund av kvistighet.

Cellulosaflis

Bildas när bakveden huggs upp till flis vid sågverken. Får inte innehålla bark och spån. Liksom massaved utgör cellulosaflis en viktig råvara vid massaframställning.

Biobränsle

Främst är det biprodukter från sågverken som försäljs som biobränsle. En liten del tas även från skogen i form av "långa toppar" och GROT. Läs mer under biobränsle.